Sonuç İlanı


ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Kurumumuz İhtiyacı İçin SIKIŞTIRMALI ÇÖP TOPLAMA TREYLERİ (TABANI KAYARLI) SATIN ALINACAKTIR

İhale 06/09/2017 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1 Sıkıştırmalı Çöp Toplama Treyleri (Tabanı Kayarlı) adet 2

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar