Sonuç İlanı


Anadolu Lisesi-Taşlıçay

Kurumumuz İhtiyacı İçin 60 TON TAŞ KÖMÜRÜ ALIMI

İhale 20/09/2017 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1 TAŞ kömürü (PORTAKAL) ton 60

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar