Sonuç İlanı


TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TIGEM) Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü

Kurumumuz İhtiyacı İçin KATI YAKIT (KÖMÜR) SATIN ALINACAKTIR

İhale 12/09/2017 günü, saat 02:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1 TORBALI KÖMÜR (10-18 mm) ton 500

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar