Sonuç İlanı


Ergani İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü-

Kurumumuz İhtiyacı İçin KATI YAKIT (KÖMÜR) SATIN ALINACAKTIR

İhale 12/09/2017 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1 Temel Eğitim Okullarına İthal Torba Kömür Alımı ton 750

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar