Sonuç İlanı


1'İNCİ ANA BKM.FB.MD.LÜĞÜ

Kurumumuz İhtiyacı İçin OZON VE KOROZYON ÖNLEYİCİ, STEARİK ASİT, OKSİTLEME ÖNLEYİCİ KİMYASAL SATIN ALINACAKTIR

İhale 11/09/2017 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. İhaleye parça teklif verilebilir, verilebilecek parça teklif sayısı: 3 Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1 6840151785561 WAX, KORUYUCU KİMYASAL, OZON VE KOROZYON ÖNLEYİCİ kilogram 3.809
2 6810270178086 STEARİK ASİT,TEKNİK kilogram 7.293
3 6810270325647 OKSİTLEME ÖNLEYİCİ KİMYASAL kilogram 8.347

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar