Sonuç İlanı


KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM PLANLAMA VE RAYLI SİSTEM DAİRE BAŞKANLIĞI

Kurumumuz İhtiyacı İçin PROJEKSİYON CİHAZI VE PERDESİ SATIN ALINACAKTIR

İhale 08/09/2017 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1 Projeksiyon Cihazı (Datavizyon) adet 40
2 Projeksiyon Perdesi (Sabit Perde) adet 30
3 Projeksiyon Perdesi (Tripod Perde) adet 10
4 15m. HDMI Kablo adet 40
5 3m. HDMI Kablo adet 40
6 Sıvaüstü HDMI Soket adet 30
7 3x2,5 TTR Kablo metre 1.000
8 Topraklı Priz 220V. (50'şer adet dişi ve erkek) adet 100
9 Projeksiyon Askı Aparatı adet 40
10 Sistem Kurulumu adet 1

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar