Sonuç İlanı


İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

Kurumumuz İhtiyacı İçin CİHAZ VE LABORATUAR CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

İhale 08/09/2017 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. İhaleye parça teklif verilebilir, verilebilecek parça teklif sayısı: 17 Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar (Sistemde Yok)