Sonuç İlanı


DESTEK HİZMELERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumumuz İhtiyacı İçin ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 08/09/2017 günü, saat 02:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Yapılacak Hizmet ve Detay

Birimi Miktarı
1 2013 yılı ve daha üst model, en az 18+1 koltuk kapasiteli 250 iş günü (teklif edilen birim fiyat sütununa 1 adet minibüs günlük tutarı yazılacak olup, tutar sütununa ise miktarı x birim fiyatı x 250 iş günü = sonucu bulunan rakam yazılacaktır.) adet 61
2 2013 yılı ve daha üst model, en az 27+1 koltuk kapasiteli 250 iş günü (teklif edilen birim fiyat sütununa 1 adet midibüs günlük tutarı yazılacak olup, tutar sütununa ise miktar x birim fiyat x 250 iş günü = sonucu bulunan rakam yazılacak) adet 9

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar