Sonuç İlanı


Kamu Hastane Birliği (Çekmece)

Kurumumuz İhtiyacı İçin PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 07/09/2017 günü, saat 10:30 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Yapılacak Hizmet ve Detay

Birimi İşçi Sayısı Ay/gün/saat
1 Hasta Ziyaretçi Yönlendirme Elemanı (en az 2 yıllık üniversite mezunu ve ilgili sertifika sahibi)(Brüt asgari ücretin %26 fazlası) Ay 3,00 14
2 Hasta Ziyaretçi Yönlendirme Elemanı (en az lise veya dengi okul mezunu ve ilgili sertifika sahibi)(Brüt asgari ücretin %20 fazlası) Ay 5,00 14
3 Hasta Taşıma Elemanı (ilköğretim mezunu ve ilgili sertifika sahibi)(Brüt asgari ücretin %15 fazlası) Ay 7,00 14
Birimi Miktarı
1 Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri-Hasta Ziyaretçi Yönlendirme Elemanı (en az 2 yıllık üniversite mezunu ve ilgili sertifika sahibi)(Brüt asgari ücretin %26 fazlası) gün 49,5
2 Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri-Hasta Ziyaretçi Yönlendirme Elemanı (en az lise veya dengi okul mezunu ve ilgili sertifika sahibi)(Brüt asgari ücretin %20 fazlası) gün 82,5
3 Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri-Hasta Taşıma Elemanı (ilköğretim mezunu ve ilgili sertifika sahibi)(Brüt asgari ücretin %15 fazlası) gün 115,5

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar