Sonuç İlanı


Orman Bölge Müdürlüğü-Elazığ OGM

Kurumumuz İhtiyacı İçin ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 07/09/2017 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Yapılacak Hizmet ve Detay

Birimi Miktarı
1 % 0-40 Meyilli, Profil Taşlılığın % 25 e kadar, diri örtü köklerinin sahayı kaplama oranının % 30 dan az olduğu sahalarda Ekskavatör ile Buror Teras Yapımı (Aplikasyon Dahil) kilometre 111,46
2 % 41-60 Meyilli, Profil Taşlılığın % 25 e kadar, diri örtü köklerinin sahayı kaplama oranının % 30 dan az olduğu sahalarda Ekskavatör ile Buror Teras Yapımı (Aplikasyon Dahil) kilometre 8,82
3 % 0-20 Eğim Grubunda Servis Yolu Yapılması kilometre 1,3
4 % 21-40 Eğim Grubunda Servis Yolu Yapılması kilometre 1
5 Dikenli Tel Çit İhata Yapımı (Malzeme Dahil) kilometre 8,59

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar