Sonuç İlanı


Orman Bölge Müdürlüğü-Elazığ OGM

Kurumumuz İhtiyacı İçin TOPRAK İŞLEME HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 06/09/2017 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Yapılacak Hizmet ve Detay

Birimi Miktarı
1 Meyilin % 0-40, profil taşlılığının % 25' e kadar, diri örtü köklerinin sahayı kaplama oranının % 30' dan az olduğu yerlerde Ekskavatörle gradoni şeklinde toprak işlemesi
(Buror Teras) Aplikasyon Dahil.
kilometre 20
2 Meyilin % 41 - 60, profil taşlılığının % 25' e kadar, diri örtü köklerinin sahayı kaplama oranının % 30' dan az olduğu yerlerde Ekskavatörle gradoni şeklinde toprak işlemesi (Buror Teras) Aplikasyon Dahil. kilometre 40
3 Meyilin % 41 - 60, profil taşlılığının % 25' den fazla, diri örtü köklerinin sahayı kaplama oranının % 30' dan az olduğu yerlerde Ekskavatörle gradoni şeklinde toprak işlemesi (Buror Teras) Aplikasyon Dahil. kilometre 40

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar