Sonuç İlanı


Kamu Hastane Birliği (Anadolu Kuzey)

Kurumumuz İhtiyacı İçin ÇAMAŞIR YIKAMA, KURUTMA VE ÜTÜLEME HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 11/09/2017 günü, saat 02:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Yapılacak Hizmet ve Detay

Birimi Miktarı
1 2018-2019 Yılları 24 Aylık Çamaşır Yıkama, Kurutma ve Ütüleme Hizmeti Alımı kilogram 8.040.000

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar