Sonuç İlanı


Manisa İl Emniyet Müdürlüğü EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumumuz İhtiyacı İçin PATLAMA ETKİLERİNİ AZALTICI BETON DUVAR ALIMI (TİP II)

İhale 07/09/2017 günü, saat 10:30 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

İş Kalemi No Birimi Miktarı
1 Patlama Etkilerini Azaltıcı Beton Duvar (Tip II) adet 58

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar