Sonuç İlanı


TEDAŞ Genel Müdürlüğü

Kurumumuz İhtiyacı İçin NETWORK YÖNETİM KONTROLÜ SİSTEMİ(NAC) VE AĞ PAKET DAĞITIM SİSTEMİ(TAP) SATIN ALINACAKTIR

İhale 06/09/2017 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. İhaleye parça teklif verilebilir, verilebilecek parça teklif sayısı: 2 Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1. KISIM (1.Kısım NAC SİSTEMİ )
1 NETWORK YÖNETİM KONTROLÜ SİSTEMİ (NAC) adet 1
2. KISIM (2.Kısım TAP SİSTEMİ)
1 AĞ PAKET DAĞITIMI SİSTEMİ (TAP) adet 1

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar