Sonuç İlanı


Sinop İl Emniyet Müdürlüğü EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumumuz İhtiyacı İçin KATI YAKIT (KÖMÜR ) SATIN ALINACAKTIR

İhale 07/09/2017 günü, saat 10:30 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1 Kaloriferlik Torba Kömür ton 550

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar