Sonuç İlanı


Tatvan Anadolu Lisesi-

Kurumumuz İhtiyacı İçin 90 TON TORBALI İTHAL KÖMÜR(LİMON)

İhale 07/09/2017 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1 TORBALI İTHAL KÖMÜR(LİMON) ton 90

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar