Sonuç İlanı


Darphane Ve Damga Matbaasi Genel Müdürlüğü BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

Kurumumuz İhtiyacı İçin TEMASSIZ TÜM DEVRE İÇEREN İNLAY - TEMASLI TÜM DEVRE SATIN ALINACAKTIR

İhale 07/09/2017 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1 Temassız Tüm Devre İçeren İnlay adet 200.000
2 Temaslı Tüm Devre Alımı adet 175.000

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar