Sonuç İlanı


Bölge Müdürlüğü-18.Bölge Isparta DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumumuz İhtiyacı İçin BİLGİLENDİRME PANOSU SATIN ALINACAKTIR

İhale 12/09/2017 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1 Bilgilendirme ve Veri Görüntüleme Panosu adet 2

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar