Sonuç İlanı


İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Kurumumuz İhtiyacı İçin AHŞAP ÇİT SATIN ALINACAKTIR

İhale 11/09/2017 günü, saat 11:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1 AHŞAP ÇİT ALIMI VE MONTAJI metre 2.250

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar