Sonuç İlanı


Kamu Hastane Birliği (3.Bölge)

Kurumumuz İhtiyacı İçin ÇAMAŞIR YIKAMA KURUTMA ÜTÜLEME HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 07/09/2017 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar (Sistemde Yok)