Sonuç İlanı


Bursa Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İhale Şube Müdürlüğü

Kurumumuz İhtiyacı İçin İMAR PLANINA ESAS MİKROBÖLGELEME ETÜT HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 11/09/2017 günü, saat 04:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Yapılacak Hizmet ve Detay

Birimi Miktarı
1 Sondaj Kuyusu Açılması metre 3.200
2 Presiyometre Deneyi (sondaj derinliği boyunca 3 m.'de bir yapılacaktır) adet 20
3 Standart Penetrasyon (SPT) Deneyi adet 2.100
4 Örselenmemiş (UD) Numune Alımı adet 150
5 Konsolidasyonlu Drenajsız Üç Eksenli Basınç Deneyi (UU) adet 150
6 Tek Eksenli Basınç Deneyi veya Serbest Basınç Deneyi adet 75
7 Nokta Yükleme Deneyi adet 20
8 Direkt kesme kutusu deneyi adet 20
9 Konsolidasyon (Ödometre) Deneyi adet 150
10 Şişme Basıncı Tayini adet 150
11 Doğal Birim Hacim Ağırlık adet 150
12 Özgül Ağırlık Tayini adet 150
13 Su İçeriği adet 500
14 Likit Limit (LL), Plastik Limit (PL) ve Plastisite İndisi(PI) adet 500
15 Elek Analizi adet 500
16 Hidrometre Deneyi adet 200
17 Sismik Kırılma (Refraksiyon) Deneyi adet 150
18 Mikrotremör Deneyi adet 100
19 MASW Ölçümleri (Jeofon aralığı 3 m.) adet 150
20 Düşey Elektrik Sondaj (DES) adet 50
21 Çok-Elektrotlu Elektrik Özdirenç Yöntemi (Min. 48 elektrotlu) adet 10
22 Bursa İli İnegöl İlçesi İnegöl Merkez Planlama bölgesi (İnegöl-Alanyurt) İmar Planına Esas Mikrobölgeleme Etüdü Raporu adet 1

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar