Sonuç İlanı


Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Afyon Şeker Fabrikası Müdürlüğü

Kurumumuz İhtiyacı İçin PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 11/09/2017 günü, saat 02:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Yapılacak Hizmet ve Detay

Birimi İşçi Sayısı Ay/gün/saat
1 Lise veya Dengi Meslek Lisesi Mezunu(Brüt asgari ücretin %10 fazlası) Ay 6,00 12
2 Meslek Yüksek Okulu Ön Lisans Mezunu (2 Yıllık)(Brüt asgari ücretin %20 fazlası) Ay 1,00 12
3 İşletme, İktisat, Muhasebe veya Maliye Bölümleri Lisans Mezunu (4 Yıllık)(Brüt asgari ücretin %30 fazlası) Ay 8,00 12
Birimi Miktarı
1 Lise veya Dengi Meslek Lisesi Mezunu gün 93
2 Meslek Yüksek Okulu Ön Lisans Mezunu (2 Yıllık) gün 15,5
3 İşletme, İktisat, Muhasebe veya Maliye Bölümleri Lisans Mezunu (4 Yıllık) gün 124

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar