Sonuç İlanı


Niğde Özel İdaresi DESTEK HİZMETLERİ

Kurumumuz İhtiyacı İçin PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 11/09/2017 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Yapılacak Hizmet ve Detay

Birimi İşçi Sayısı Ay/gün/saat
1 Düz İşci(Brüt asgari ücretin %20 fazlası) Ay 3,00 12
2 Şoför(Brüt asgari ücretin %55 fazlası) Ay 1,00 12
3 Teknik Personel (Brüt asgari ücretin %55 fazlası) Ay 4,00 12
Birimi Miktarı
1 Düz İşci Fazla Çalışma saat 810
2 Şoför Fazla Çalışma saat 270
3 Teknik Personel Fazla Çalışma
saat 1.080

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar