Sonuç İlanı


Bölge Müdürlüğü-13.Bölge Antalya KGM

Kurumumuz İhtiyacı İçin ÇELİK OTOKORKULUK YAPIMI MONTAJ VE DEMONTAJ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

İhale 06/09/2017 günü, saat 02:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

İş Kalemi No Birimi Miktarı
1 KGM/3782/20-A H1 Engelleme Düzeyine Sahip Tek Taraflı Otokorkuluk Sistemi Yapılması (H1-W3-A sınıfı)(Malzeme Bedeli Dahil)(İndirme Bölgeleri ve/veya Geçiş Elemanları Dahil)(Nakliye Bedeli Dahil) metre 6.000
2 KGM/3782/20-MA H1 Engelleme Düzeyine Sahip Tek Taraflı Otokorkuluk Sistemi Montajı (H1-W3-A sınıfı)(İndirme Bölgeleri ve/veya Geçiş Elemanları Dahil) metre 6.000
3 KGM/3782/11-A H2 Engelleme Düzeyine Sahip Köprü Koruyucu Otokorkuluk Sistemi Yapılması (H2-W3-B sınıfı)(Malzeme Bedeli Dahil)(İndirme Bölgeleri ve/veya Geçiş Elemanları ve/veya Genleşme Ekleri Dahil)(Nakliye Bedeli Dahil) metre 18.000
4 KGM/3782/11-MA H2 Engelleme Düzeyine Sahip Köprü Koruyucu Otokorkuluk Sistemi Montajı (H2-W3-B sınıfı)(İndirme Bölgeleri ve/veya Geçiş Elemanları ve/veya Genleşme Ekleri Dahil) metre 18.000
5 KGM/3782/11-A1 H2 Engelleme Düzeyine Sahip Köprü Koruyucu Otokorkuluk Sistemi Yapılması (H2-W2-B sınıfı)(Malzeme Bedeli Dahil)(İndirme Bölgeleri ve/veya Geçiş Elemanları ve/veya Genleşme Ekleri Dahil)(Nakliye Bedeli Dahil) metre 4.500
6 KGM/3782/11-MA1 H2 Engelleme Düzeyine Sahip Köprü Koruyucu Otokorkuluk Sistemi Montajı (H2-W2-B sınıfı)(İndirme Bölgeleri ve/veya Geçiş Elemanları ve/veya Genleşme Ekleri Dahil) metre 4.500
7 KGM/3782/20-SA Her türlü Engelleme Düzeyine Sahip Otokorkuluk Sistemlerinin Sökülmesi (İndirme Bölgeleri ve/veya Geçiş Elemanları Dahil ve/veya Genleşme Ekleri dahil) metre 3.000

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar