Sonuç İlanı


Orman İşletme Md. Döner Sermaye İşletmesi

Kurumumuz İhtiyacı İçin MESİRE YERİ İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR

İhale 12/09/2017 günü, saat 02:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar