Sonuç İlanı


MERAM BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumumuz İhtiyacı İçin YOL YAPTIRILACAKTIR

İhale 07/09/2017 günü, saat 10:30 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

İş Kalemi No Birimi Miktarı
1 MBF/00.048 STABİLİZE MALZEME İLE ARAZİ YOLU YAPIM İŞİ metrekare 900.000

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar