Sonuç İlanı


İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

Kurumumuz İhtiyacı İçin KATI YAKIT (KÖMÜR) SATIN ALINACAKTIR

İhale 07/09/2017 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1 İthal Kömür 10/18 mm (Fındık) ton 285
2 İthal Kömür 100/150 mm (Ayva) ton 80

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar