Sonuç İlanı


İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ

Kurumumuz İhtiyacı İçin KALORİFER YAKITI SATIN ALINACAKTIR

İhale 12/09/2017 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1 KALORİFER YAKITI kilogram 2.000.000

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar