Sonuç İlanı


Orman İşletme Müdürlüğü-Sinop OGM

Kurumumuz İhtiyacı İçin KATI YAKIT (KÖMÜR ) SATIN ALINACAKTIR

İhale 11/09/2017 günü, saat 02:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1 Kaloriferlik Torba Taş Kömürü ton 350

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar