Sonuç İlanı


Erzurum Büyükşehir Belediyesi MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Kurumumuz İhtiyacı İçin ASFALT BİTÜM SATIN ALINACAKTIR

İhale 13/09/2017 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1 Fm2 B2 ( MC 30 )Bitümlü Bağlayıcı Bedeli
ton 500
2 Bitüm Bedeli (AC 70/100)
ton 15.000
3 Fm3 B2 ( MC 800 ) Bitümlü Bağlayıcı Bedeli
ton 200
4 Bitüm Nakli ( Rafineri/Şantiye )
ton 15.700

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar