Sonuç İlanı


Batı Akdeniz Tarımsal Araşt.Ens.Md. Döner Sermaye İşletmesi

Kurumumuz İhtiyacı İçin PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 08/09/2017 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Yapılacak Hizmet ve Detay

Birimi İşçi Sayısı Ay/gün/saat
1 Tarım İşçisi ( 30 işçi/3 ay süre ile)(Brüt asgari ücret) Ay 30,00 3

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar