Sonuç İlanı


Adana Vergi Dairesi Başkanlığı İdari ve Mali İşler Müdürlüğü MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Kurumumuz İhtiyacı İçin YEMEK HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 07/09/2017 günü, saat 02:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Yapılacak Hizmet ve Detay

Birimi Miktarı
1 Malzemeli Yemek öğün 75.000

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar