Sonuç İlanı


YALOVA KAPLICALARI İ ŞLETME İDARESİ

Kurumumuz İhtiyacı İçin PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 07/09/2017 günü, saat 02:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Yapılacak Hizmet ve Detay

Birimi İşçi Sayısı Ay/gün/saat
1 Malzemesiz Temizlik Personeli Hizmet Alımı(Brüt asgari ücret) Ay 14,00 8
Birimi Miktarı
1 Ulusal Bayram ve Genel Tatil Çalışma Günleri(14 Kişi) gün 5,5

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar