Sonuç İlanı


Sosyal Hizmet Merkezi-Akyazı AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI

Kurumumuz İhtiyacı İçin PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 06/09/2017 günü, saat 02:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Yapılacak Hizmet ve Detay

Birimi İşçi Sayısı Ay/gün/saat
1 Temizlik Personeli (22 Günlük Yol ve Yemek Ücreti Dahil) - (Brüt asgari ücretin %30 fazlası) Ay 2,00 27
2 Ziyaretçi Danışma Yönlendirme Personeli (22 Günlük Yol ve Yemek Ücreti Dahil) - (Brüt asgari ücretin %30 fazlası) Ay 2,00 27
3 Teknisyen Yardımcısı (22 Günlük Yol ve Yemek Ücreti Dahil) - (Brüt asgari ücretin %40 fazlası) Ay 1,00 27

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar