Sonuç İlanı


İSPARK İSTANBUL OTOP ARK İŞLETMELERİ TİCARET A.Ş.

Kurumumuz İhtiyacı İçin SİGORTACILIK HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 06/09/2017 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Yapılacak Hizmet ve Detay

Birimi Miktarı
1 İdare Personeli adet 64
2 İdare Personeli Eşleri adet 60
3 idare personel çocukları adet 120

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar