Sonuç İlanı


Ayvacık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü-

Kurumumuz İhtiyacı İçin YEMEK HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 06/09/2017 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Yapılacak Hizmet ve Detay

Birimi Miktarı
1 2017-2018 Eğitim- Öğretim Yılında 21 Eylül İO, Çankaya İO, Ümmühan Hatun OO, Küçükkuyu Fernur Sözen OO, Küçükkuyu İO, Korubaşı OO, Korubaşı İO'na gelecek olan taşımalı öğrencilere öğle yemeği hizmeti alımı öğün 73.986

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar