Sonuç İlanı


Baltalimanı Kemik Hastanesi

Kurumumuz İhtiyacı İçin HASTANE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ (HBYS) HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 06/09/2017 günü, saat 09:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Yapılacak Hizmet ve Detay

Birimi Miktarı
1 2017-2018-2019 Yılları HBYS Hizmet Alımı İşi ay 24

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar