Sonuç İlanı


Orman Bölge Müdürlüğü-Elazığ OGM

Kurumumuz İhtiyacı İçin NAKİL HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 12/09/2017 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Yapılacak Hizmet ve Detay

Birimi Miktarı
1 Elazığ Orman İşletme Müdürlüğüne, 2017 yılı sonbahar dönemi tahsis edilen fidanların, bulundukları fidanlıklardan tahsis edilen Dikim Sahalarına Kamyon İle Taşınması ve saha içerisinde belirli noktalara dağıtılması. kilometre 80.000
2 Elazığ Orman İşletme Müdürlüğüne, 2017 yılı sonbahar dönemi tahsis edilen fidanların, bulundukları fidanlıklardan tahsis edilen Dikim Sahalarına Tır İle Taşınması ve saha içerisinde belirli noktalara dağıtılması. kilometre 80.000

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar