Sonuç İlanı


Yozgat Kamu Hastane Birliği

Kurumumuz İhtiyacı İçin TIBBİ GÖRÜNTÜLEME HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 12/09/2017 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Yapılacak Hizmet ve Detay

Birimi Miktarı
1 MR Görüntüleme ve Raporlama Hizmet Alımı adet 54.000

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar