Sonuç İlanı


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı - İhale İşleri Şube Müdürlüğü

Kurumumuz İhtiyacı İçin ORGANİZASYON HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 11/09/2017 günü, saat 02:30 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Yapılacak Hizmet ve Detay

Birimi Miktarı
1 Kocaeli ilinde yaşamakta olan yeni çocuk sahibi olmuş ailelere "Hoş Geldin Bebek Projesi" kapsamında bilgilendirmeye yönelik organizasyon hizmeti koli 28.000

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar