Sonuç İlanı


K.Y.K. Yalova İl Müdürlüğü

Kurumumuz İhtiyacı İçin ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 20/09/2017 günü, saat 10:30 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Yapılacak Hizmet ve Detay

Birimi İşçi Sayısı Ay/gün/saat
1 Özel Güvenlik Personeli(Brüt asgari ücretin %10 fazlası) Ay 36,00 36
Birimi Miktarı
1 Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri gün 1.326

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar