Sonuç İlanı


Kamu Hastane Birliği

Kurumumuz İhtiyacı İçin PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 15/09/2017 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Yapılacak Hizmet ve Detay

Birimi İşçi Sayısı Ay/gün/saat
1 Klinik Destek Hizmeti Personeli(Brüt asgari ücret) Ay 43,00 36
Birimi Miktarı
1 Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri Klinik Destek Hizmeti Personeli(Brüt asgari ücret) gün 1.488

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar