Sonuç İlanı


YALOVA İl Özel İdaresi İmar Ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü

Kurumumuz İhtiyacı İçin BİNA VE ÇEVRE DÜZENLEME İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR

İhale 06/09/2017 günü, saat 02:30 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar