Sonuç İlanı


Şube Müdürlüğü-102 DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumumuz İhtiyacı İçin BİNA ONARIMI YAPTIRILACAKTIR

İhale 06/09/2017 günü, saat 02:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar