Sonuç İlanı


Bölge Müdürlüğü-1.Bölge İstanbul KGM

Kurumumuz İhtiyacı İçin TOPRAK TESFİYE, SANAT YAPILARI VE ÜSTYAPI İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

İhale 06/09/2017 günü, saat 11:30 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

İş Kalemi No Birimi Miktarı
1 KAZI / NAKLİYE Tüm kazı işleri ve kazı nakliyeleri ( Toprak işleri ve sanat yapıları temel kazısı dahil) metreküp 12.500
2 KGM/16.071/H-P Köprülerde veya heyelanlı bölgelerde Ø 80 cm. çapında her boyda yerinde dökme kazık yapılması (C 30/37 hazır beton harcı ile) (Boş Foraj kazısı yapılması ve foraj kazısının depoya taşınması dahil) metre 1.950
3 KGM/16.072/H-P Köprülerde veya heyelanlı bölgelerde Ø 100 cm. çapında her boyda yerinde dökme kazık yapılması (C 30/37 hazır beton harcı ile) (Boş Foraj kazısı yapılması ve foraj kazısının depoya taşınması dahil) metre 3.750
4 KGM/16.130/K-H-P Her türlü inşaatta (kirişli ve kutu menfezler, köprüler ve betonarme kazık hariç, plak ve kompozit menfezler dahil) kuruda veya suda her dozda demirli beton (C 30/37 hazır beton harcı ile) metreküp 310
5 KGM/17.002/K-H-P Ocak taşı ile moloz taş inşaat yapılması (Hazır beton harcı ile) [ Taş nakli ve Gömme oluklu derz yapılması dahil] metreküp 8.000
6 KGM/17.081/K-P Ocak taşı ile istifsiz taş dolgu yapılması (Taşın iş başına nakli dahil) metreküp 12.500
7 3790/P İnşaat bünyesine giren nervürlü çelik zati bedeli, yüklenmesi, taşınması, boşaltılması, istifi ve işçiliği (Ø 50 mm.ye kadar her çaptaki) (nakliyeler dahil) ton 640

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar