Sonuç İlanı


Bölge Müdürlüğü-1.Bölge İstanbul KGM

Kurumumuz İhtiyacı İçin TOPRAK TESFİYE, SANAT YAPILARI VE ÜSTYAPI İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

İhale 06/09/2017 günü, saat 11:30 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

İş Kalemi No Birimi Miktarı
1 KAZI / NAKLİYE Tüm kazı işleri ve kazı nakliyeleri ( Toprak işleri ve sanat yapıları temel kazısı dahil) metreküp 12.500
2 KGM/16.071/H-P Köprülerde veya heyelanlı bölgelerde Ø 80 cm. çapında her boyda yerinde dökme kazık yapılması (C 30/37 hazır beton harcı ile) (Boş Foraj kazısı yapılması ve foraj kazısının depoya taşınması dahil) metre 1.950
3 KGM/16.072/H-P Köprülerde veya heyelanlı bölgelerde Ø 100 cm. çapında her boyda yerinde dökme kazık yapılması (C 30/37 hazır beton harcı ile) (Boş Foraj kazısı yapılması ve foraj kazısının depoya taşınması dahil) metre 3.750
4 KGM/16.130/K-H-P Her türlü inşaatta (kirişli ve kutu menfezler, köprüler ve betonarme kazık hariç, plak ve kompozit menfezler dahil) kuruda veya suda her dozda demirli beton (C 30/37 hazır beton harcı ile) metreküp 310
5 KGM/17.002/K-H-P Ocak taşı ile moloz taş inşaat yapılması (Hazır beton harcı ile) [ Taş nakli ve Gömme oluklu derz yapılması dahil] metreküp 8.000
6 KGM/17.081/K-P Ocak taşı ile istifsiz taş dolgu yapılması (Taşın iş başına nakli dahil) metreküp 12.500
7 3790/P İnşaat bünyesine giren nervürlü çelik zati bedeli, yüklenmesi, taşınması, boşaltılması, istifi ve işçiliği (Ø 50 mm.ye kadar her çaptaki) (nakliyeler dahil) ton 640

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar