Sonuç İlanı


ZH.BRL.OK. ve EĞİTİM TÜM. K.LIĞI

Kurumumuz İhtiyacı İçin BİNA ONARIMI YAPTIRILACAKTIR

İhale 06/09/2017 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar