Sonuç İlanı


Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

Kurumumuz İhtiyacı İçin DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM İŞİ YAPTIRILACAKTIR

İhale 06/09/2017 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar