Sonuç İlanı


EDİRNE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumumuz İhtiyacı İçin YOL YAPTIRILACAKTIR

İhale 06/09/2017 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

İş Kalemi No Birimi Miktarı
1 1 Asfalt Betonu Aşınma Tabakası Yapılması (Kırılmış ve Elenmiş Ocak Taşı ile) (Tip-1) ton 6.000
2 2 Asfalt Betonu Binder Tabakası Yapılması (Kırılmış ve Elenmiş Ocak Taşı ile) ton 9.000

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar