Sonuç İlanı


MALATYA İNŞ EML NATO

Kurumumuz İhtiyacı İçin EMNİYET DUVARI VE NÖBET KULESİ YAPTIRILACAKTIR

İhale 11/09/2017 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar (Sistemde Yok)