Sonuç İlanı


İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü-

Kurumumuz İhtiyacı İçin KATI YAKIT (KÖMÜR) SATIN ALINACAKTIR

İhale 08/09/2017 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1 Kaloriferlik Portakal Kömürü kilogram 315.000
2 Sobalık Ceviz Kömürü kilogram 85.000

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar